28,15,0,50,1
25,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,0,0,0,30,10,5,0,0,0,10,0,1
Nízkoenergetický RD na klíč.
Nízkoenergetický RD na klíč.
Nízkoenergetický RD na klíč.
Nízkoenergetický RD na klíč.
Nízkoenergetický RD na klíč.
Nízkoenergetický RD na klíč.
Pasivní RD na klíč.
Pasivní RD na klíč.
Nízkoenergetický RD na klíč.
Nízkoenergetický RD na klíč.
Nízkoenergetický RD na klíč.
Nízkoenergetický RD na klíč.
Nízkoenergetický RD na klíč.
Nízkoenergetický RD na klíč.
Nízkoenergetický RD na klíč.
Nízkoenergetický RD na klíč.
Rekreační objekt.
Rekreační objekt.
Soubor rodinných domů
Soubor rodinných domů
Administrativní budova
Administrativní budova
Bowlingová hala
Bowlingová hala
Nízkoenergetický RD na klíč.
Nízkoenergetický RD na klíč.
Výstavba RD na klíč.
Výstavba RD na klíč.
Rekonstrukce RD
Rekonstrukce RD
Nízkoenergetický RD na klíč.
Nízkoenergetický RD na klíč.
Rodinný dům na klíč.
Rodinný dům na klíč.
Hotel U Kašny
Hotel U Kašny
Rekonstrukce fasády veřejného objektu.
Rekonstrukce fasády veřejného objektu.
Skladovací areál
Skladovací areál
Zázemí fotbalového klubu
Zázemí fotbalového klubu
DS STAVBY BRNO s.r.o.
DS STAVBY BRNO s.r.o.
Typový dům DS STAVBY BRNO s.r.o.
Typový dům DS STAVBY BRNO s.r.o.
Rekonstrukce fasády bytového domu.
Rekonstrukce fasády bytového domu.
Rekonstrukce vinných sklepů
Rekonstrukce vinných sklepů
Rekonstrukce vinných sklepů
Rekonstrukce vinných sklepů

 

Finanční situace naší společnosti je dobrá. Běžný účet vykazuje dostatek finančních prostředků pro krytí provozních nákladů, pohledávky převyšují závazky. V současné době nečerpá naše společnost žádné provozní úvěry, rozvoj firmy zajišťujeme vlastním kapitálem.

 

Společnost nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá splatný nedoplatek vůči nositelům sociálního zabezpečení a všeobecného zdravotního pojištění, tj. na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

 

Společnost má uzavřenou pojistnou smlouvu u Allianz pojišťovna a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika na škody způsobené svojí činnosti s rozšířením – škoda způsobená na převzaté věci, škoda způsobená na věcech zaměstnanců, škoda nebo újma způsobená při praktickém vyučování, škoda způsobená na pozemních a nadzemních vedeních.